دستاوردهای پروژه معماری
 
فاز   زیر فاز   دانلود خروجی ها 
 فرمت 
 حجم 
 فاز اول:
راه‌اندازی پروژه
  1-1. برنامه‌ریزی پروژه
 سند مدیریت پروژه  doc  
 ساختار شکست کار  mpp,pdf  
 2-1. تهیه طرح تضمین کیفیت
 سند طرح تضمین کیفیت  doc  
 3-1. تجهیز کارگاه و تیم اجرایی پروژه
 اسلاید آموزشی  ppt  
  4-1. تعیین چشم‌انداز و دامنه معماری
 سند چشم انداز و دامنه معماری  ppt  
 فاز دوم:
مدلسازی وضعیت موجود
 1-2. بررسی اسناد بالادستی و راهبردی  سند اسناد بالادستی  doc  
 2-2 تا 2-6. نتایج مرور عناصر تطبیقی  جداول تطبیق
 doc,jpg,xls
 
 7-2. قابلیت‌ها و سطح بلوغ وضع موجود نقشه قابلیت‌ها xls 
 وضع موجود قابلیت‌ها از بعد نیروی انسانی xls 
 وضع موجود قابلیت‌ها از بعد فرآیند xls 
 وضع موجود قابلیت‌ها از بعد تکنولوژی xls 
 Heat MAP  pptx  
 کاتالوگ‌های وضع موجود  کاتالوگ وظایف  xls  
 کاتالوگ فرآیند xls 
 کاتالوگ سرویس‌های کسب و کار xls 
 کاتالوگ کاربردها xls 
 فاز سوم:
تحلیل نیازمندی‌های معماری
 1-3. تعیین اهداف استراتژیک کسب‌وکار  ارتباط اسناد بالادستی - اهداف  xls  
 وزن‌دهی اهداف استراتژیک xls 
 2-3. تحلیل استراتژیک قابلیت‌های کسب‌وکار ماتریس قابلیت‌ها-اهداف xls 
 وزن‌دهی قابلیت‌ها xls 
 تحلیل تاثیر قابلیت‌های کسب‌وکار بر تحقق اهداف doc    
 3-3. هدف‌گذاری سطح بلوغ قابلیت‌های کسب‌وکار تعیین ضوابط تعیین سطح بلوغ مطلوب قابلیت‌های کسب‌وکاری doc 
 وضع مطلوب قابلیت‌ها از بعد نیروی انسانی xls 
 وضع مطلوب قابلیت‌ها از بعد فرآیند xls 
 وضع مطلوب قابلیت‌ها از بعد تکنولوژی xls 
 شناسایی فرصت‌های توسعه کسب و کار ppt 
 فاز چهارم:
جهت‌گیری استراتژیک
 1-4. تحلیل استراتژیک قابلیت‌های IT  ماتریس قابلیت‌ها-اهداف  xls  
 وزن‌دهی قابلیت‌ها xls 
 2-4. هدف‌گذاری سطح بلوغ قابلیت‌های IT تعیین ضوابط تعیین سطح بلوغ مطلوب قابلیت‌های فاوا doc 
 وضع مطلوب قابلیت‌های IT از بعد نیروی انسانی xls 
 وضع مطلوب قابلیت‌های IT از بعد فرآیند xls 
 وضع مطلوب قابلیت‌های IT از بعد تکنولوژی xls 
 3-4. تعیین چشم‌انداز و سیاست‌های توسعه IT سند چشم‌انداز فناوری اطلاعات شرکت برق منطقه‌ای خوزستان doc 
 4-4. طراحی معماری مطلوب اعمال سیاست های فناوری اطلاعات بر کاربردها doc 
 کاتالوگ وضع مطلوب وظایف IT xls 
 کاتالوگ وضع مطلوب فرآیندهای IT xls 
 کاتالوگ وضع مطلوب سرویس‌های کسب و کار xls 
 کاتالوگ وضع مطلوب کاربردها xls 
 ApplicationContext diagram jpg 
 فاز پنجم:
برنامه‌ریزی عملیاتی
 1-5. تهیه برنامه عملیاتی  برنامه عملیاتی  doc  
 2-5. تهیه مدل ارزیابی ERP مدل ارزیابی doc 
 3-5. تهیه سند ارجاع کار ERP قالب RFP doc 
 4-5. طراحی فرآیندهای مدیریت معماری سازمانی مدیریت معماری doc 
 فاز ششم:
الحاقیه
 ماتریس‌های معماری  ماتریس ها  xls  
 بهبود فرآیندها Khrec_EA.eap eap 
 RFP برای ERP RFP doc 
 مخزن معماری سازمانی Khrec_EA.eap eap 
 چکیده مدیریتی چکیده سند راهبردی فاوا و معماری سازمانی برق خوزستان doc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روزرسانی: 1400/04/12
تعداد بازدید: 2505
Powered by DorsaPortal