اهداف

 

   اهداف پروژه
 
 نخستین هدف شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از اجرای فرآیند معماری سازمانی، تدوین برنامه راهبردی IT و براساس آن دستیابی به یک برنامه عملیاتی توسعه IT در افق زمانی میان‌مدت است.

 رویکرد مورداستفاده مشاور پروژه برای ترسیم وضع مطلوب و تدوین برنامه عملیاتی، پوشش نیازمندی‌های اطلاعاتی راهبردی و عملیاتی است که از سه طریق زیر قابل شناسایی هستند:

     o تحلیل وضعیت موجود (براساس کمیت و کیفیت پوشش قابلیت‌های شرکت برق منطقه‌ای خوزستان توسط لایه‌های مختلف معماری)

     o تحلیل توجهات ذی‎نفعان (به‌منظور شناسایی انتظارات راهبردی ذی‌نفعان از IT و همچنین دریافت دیدگاه‌های آنان در خصوص اهمیت، وضع موجود و وضع مطلوب هریک از قابلیت‌های شرکت برق منطقه‌ای خوزستان)

      o تحلیل فرصت‌ها (به‌ویژه فرصت‌های فناورانه موثر بر قابلیت‌های شرکت برق منطقه‌ای خوزستان)
 
 
تاریخ به روزرسانی: 1400/04/12
تعداد بازدید: 1456
Powered by DorsaPortal